Lukáš Hrubeš

H
Mgr. Lukáš Hrubeš ,DiS.
klavír, klávesy v pop.hudbě
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
495 279 626, 776 323 141

Učebna: budova Střezina
O mně:

Mé hudební počátky jsou spjaty s rodnou Litomyšlí, kde jsem absolvoval nejen dva klavírní cykly pod vedením Marie Heylové, ale současně i tamější Střední pedagogickou školu. V rámci střední školy jsem měl tu čest navštěvovat zdejší Smíšený pěvecký sbor KOS, kde jsem působil sedm let nejen jako korepetitor sboru a jeho sólistů, ale i jako asistent sbormistra. Poté mé kroky mířili do Pardubic na zdejší konzervatoř, kde jsem v roce 2015 úspěšně absolvoval hru na klavír u Mgr. Pavlíny Klokočníkové a v průběhu tohoto dobrodružství jsem v roce 2013 dokončil svá bakalářská studia Hry na klavír u MgA. Lenky Hejnové, Ph.D. na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde nadále studuji. Během studií jsem si zpestřoval hudební život mnoha projekty. Ať už studentským pojetím muzikálu Jesus Christ Superstar (2007), tak autorskými muzikály pedagoga a skladatele Mgr. Petra Jiříčka Živé pašije (2010) nebo Píseň písní (2013). Mezi mé nejintenzivnější hudební zážitky patří koncertní spolupráce na Mozartově Klavírním koncertu G dur č. 17, KV 453 se Severočeskou filharmonií Teplice pod taktovkou Pavla Šnajdra. Kromě toho jsem měl možnost příležitostně zpívat v pěveckých komorních souborech a uplatnit se jako korepetitor jak na poli klasické, tak i populární hudby. Mým motem je: Neexistují problémy – jen životní výzvy.