Jiří Pavlík

H
Jiří Pavlík
klávesové nástroje v PH, klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
495 279 607

Učebna: budova Jih
O mně:

Multiinstrumentalista = mnohohráč (klávesové nástroje, hammond, saxofon, klarinet, kytara, …), hudebník, moderátor a nadšený člověk. Byť zasažen klasickou výukou hry na klavír na ZUŠ Střezina, od mládí tíhnul ke swingové a taneční muzice. Už v patnácti letech se stal aktivním hráčem orchestrů  Polabanka, Bigbandu Jiřího Hasala a později i Swingového orchestru Miroslava Mužíka. Vliv mnoha mimořádných hudebních osobností byl značný a trvale nesmazatelný. Za zcela mimořádný považuje dopad výuky improvizátora Martina Brunnera a později klavíristy Karla Růžičky.

V době studií několik let vyučoval na ZUŠ Habrmanova. Při svém pozdějším exkurzu do světa obchodu se mimo jiné podílel na zakládání Yamaha hudebního školství a propagátorství digitálních nástrojů. Byť to byla doba nepedagogická, lidsky i hudebně ji označuje za velmi obohacující v podobě získaných zkušeností. Spolupracoval s mnoha výraznými osobnostmi (Eduard Spáčil, Daniel Forró, Prof.Hinz), cestoval za poznáváním hudebního školství ( AT, GB, JAP, USA, SI, DE, HU,...)  a díky práci pro světového výrobce hudebních nástrojů se potkal s řadou legendárních umělců mnoha žánrů. V roce 2007 ukončil obchodní kariéru a vstoupil na volnou dráhu uměleckou. Od roku 2011 vyučuje v ZUŠ Smiřice.  

Výčet hudebních aktivit je bohatý, ale již roky stabilní. Vede a diriguje swingový orchestr BigBand Jiřího Pavlíka, stojí v čele Tanečního orchestru StopTimeBand a jazzové kapely PuzzleJazz, se kterou letos oslavil neuvěřitelných 25 let. Je předsedou Spolku Hradeckých swingových hudebníků, který se stará o udržení tradice velké swingové kapely a který mimo jiné každoročně uděluje mimořádnou cenu OSOBNOST HRADECKÉHO SWINGU. K výčtu aktivit jistě patří i moderátorské aktivity především spojené s řadou jazzových a swingových festivalů. Kromě psaní not, aranžování, cvičení a občasného odpočinku také hraje v dalších swingových projektech a je vždy velmi rád za pozvání k hostování i záskokům.

"Za jeden z nejúžasnějších pocitů v životě považuji potěšení ze společného muzicírování, spojení hudebního i lidského a možnosti přenášet na publikum zážitky a atmosféru ze zrodu živé muziky." JP