Daniela Svobodová

H
Bc. Daniela Svobodová
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


Učebna: budova Střezina
O mně:

Absolvovala jsem bakalářské studium v oboru Hudební kultura a Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání a nyní pokračuji navazující magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Hře na klavír se věnuji od svých 6 let. Pár let jsem se k tomu učila sólovému zpěvu a navštěvovala jsem smíšený i dětský sbor.  Mezi mé další velké zájmy patří četba, cestování a sport.

Mapa objektů ZUŠ Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838