Zahradní slavnost 5.9.2016

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838