Vánoční ukázkové hodiny tanečního oboru

T

Iva Dulíčková - PTV D - 15.30 - 16.15 + 2. ročník - 17.15 - 18.00 ♦♦♦ Klára Blažková - 7. ročník - 16.30 - 17.15 + 1. ročník A - 17.45 - 18.30

Hradec Králové
budova Jih

Termín

18.12.2017
15.30 - 19.10

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838