Vánoční pěvecký koncert (J. Přibylová)

H
Hradec Králové
Masarykovo náměstí

Termín

14.12.2018
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838