Ukázkové taneční hodiny

T

Ukázkové hodiny Dany Pešové:

Step B - 15:00 - 15:45

Ukázkové hodiny tříd Kláry Blažkové:

II. a III. stupeň - 15:15 - 16:00

Hradec Králové
budova Jih

Termín

14.12.2018
15.00 - 15:45

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838