Třídní houslový koncert

H

Žáci ze třídy I. Kulhavé.

Hradec Králové
budova Střezina

Termín

30.1.2018
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838