Soutěžní generálka (zpěv)

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

25.1.2018
17.30

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838