Práce žáků studijního zaměření Digitální fotografie

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838