Zvířátkový koncert na Střezině

Ve čtvrtek 7. června 2018 se v sále na Střezině v  dopoledních hodinách uskutečnily dva výchovné koncerty pro mateřské školky a první třídy základních škol s tématem " Za zvířátky do hudebky". V rámci těchto vystoupení se představili žáci všech oborů, hudebního, tanečního, dramatického a formou výstavy krásných obrázků se zvířátky i žáci oboru výtvarného. Všechna představení báječně moderovala paní učitelka Adélka Černíková. Představení se dopoledne zúčastnilo téměř 200 dětí. Večer měli příležitost toto představení shlédnout také rodiče účinkujících žáků. Představení se opravdu vydařila a všem účinkujícím a především učitelům, kteří se na přípravě pečlivě podíleli, patří velké  poděkování.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838