Vivaldiho Baroláda se dětem líbila

Celkem čtyřicet žáků a pět učitelů si v pondělí 5. listopadu užívalo autobusového výletu na Baroládu di Vivaldi do Sukovy síně v Rudolfinu. "Hustá doprava nám moc nepřála, ale přesto jsme se včas dostali do Sukovy síně, kde nás čekalo krásné barokní představení a kulinaření. Přivítal nás mezi jinými sám Antonio Vivaldi a zavedl nás ještě se svými třemi společníky do světa baroka. Bylo nám tam všem moc dobře a již teď se nedočkavě těšíme na Klaskonku van Beethoven," přiblížila výlet smyčcového oddělení učitelka Iva Kulhavá.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838