Střezina petici rodičů za dostavbu školy podporuje. Podepsat ji můžete na webu i u nás

Petici za dostavbu Střeziny zorganizovala skupina rodičů a informovali o ní vedení školy dopisem, který v článku přikládáme. "Za naši školu mohu prohlásit, že uděláme všechno pro to, abychom tuto aktivitu podpořili a pokusili se tak dát magistrátu na vědomí, že je nás hodně. Petici můžete podepsat osobně u kteréhokoliv učitele, v kanceláři školy nebo ve školním bufetu, příp. na internetu. V průběhu května a začátku června bude petice k dispozici také na všech školních koncertech a představeních. Jistě máte ve svém okolí spoustu přátel, kteří také celou situaci sledují. Tímto vás tedy prosím také o další šíření této informace mezi nimi," děkuje za projevený zájem Karel Šust, ředitel ZUŠ Střezina.

 

Dopis, kterým petiční výbor dal vedení školy najevo svůj úmysl.

 

Vážený pane řediteli,
obracíme se na vás v prvé řadě s informací a zároveň i s žádostí o součinnost, a to ve věci námi organizované petice. Vyzýváme v ní Statutární město Hradec Králové k přijetí závazných kroků, jimiž v dohledné době znovuzahájí a především rovněž dokončí rekonstrukci budov bývalé ZŠ Jih pro potřeby Základní umělecké školy Střezina. Jsme skupina rodičů, kteří žijí či působí v Hradci Králové a okolí, ale zejména, jejichž děti navštěvují aktivity pořádané vámi řízenou uměleckou školou. Někteří z nás sami ve svém dětství chodili do hudebních či divadelních kurzů pořádaných „naší“ ZUŠkou. Proto nám není jedno, v jakých podmínkách je vedena špičková výuka a mnohdy příprava na pokračování na uměleckých školách jako je konzervatoř popř. vysoké školy jako AMU, JAMU apod.
Několik desítek let tak zpovzdálí sledujeme vývoj událostí kolem slibovaného zajištění zázemí pro ZUŠ Střezina; s nadějí jsme vnímali finalizaci přípravy a v loňském roce i konečně zahájení prací… abychom potom sledovali, jak činnost záhy končí… a nyní se další kroky topí v mlze. Sledovali jsme aktivity města v tisku, některé městské představitele jsme kontaktovali osobně, mluvili jsme o tom s pedagogy ZUŠ i s vámi, a očekávali další kroky novou koalicí vedeného města. Ty však nepřicházejí a to ani po nespočtu slibů a mlhavých vyjádření. Vedení města se jasně nevyjádřilo, jakým směrem a zdali vůbec hodlá postupovat k novému zadání a skutečně již i dokončení rekonstrukce budov tak, aby stěny byly aspoň základně izolované, aby děti měly prostor nejen pro nácvik, ale rovněž předvedení nabytých dovedností.
Z toho důvodu jsme se rozhodli uspořádat petici a požádat v ní o vyjádření občany. Peticí vyzýváme město Hradec Králové, aby přijalo závazné kroky, které zajistí důstojné a kvalitě ZUŠ Střezina odpovídající zázemí pro její žáky, studenty, návštěvníky a samozřejmě rovněž pro učitele, z nichž o těch, které známe, můžeme prohlásit, že jsou skvělými profesionály i dobrými lidmi.
Vážený pane řediteli, sdělujeme vám, že tato petice je dostupná v klasické „papírové“ verzi, podepsat ji je možné rovněž elektronicky na adrese https://www.petice24.com/strezina
Kromě podání informace se na vás obracíme rovněž s žádostí o zvážení podpory naší petice, nejlépe formou zpřístupnění v prostorách ZUŠ Střezina a informací vašim kolegyním a kolegům o jejím konání.
Přejme si, aby se město postavilo čelem k této nepovedené investiční akci a aby tak v dohledné době mohly naše děti i jejich učitelé působit v kvalitním prostředí, jež dále umocní jejich umělecké vlohy.


S přátelským pozdravem, petiční výbor ve složení Marek Gilar, Tomáš Krečmer a Stanislav Klik.
Veškeré dotazy a připomínky můžete posílat na email:

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838