Tereza Malířová

H
Mgr. Tereza Malířová
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba
495 402 059

Učebna: budova Střezina
O mně:

Narodila jsem se v roce 1982 v Hradci Králové. Hru na klavír jsem začala studovat v roce 1988 na ZUŠ Na Střezině. Po gymnáziu jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu UHK – obor učitelství pro střední školy: hudební výchova – chemie. A v roce 2004 jsem zahájila pětileté rozšiřující studium oboru hra na klavír, které jsem zdárně ukončila v roce 2009. Klavírní hru jsem na vysoké škole po celou dobu studovala u doc. Michala Chrobáka, jehož si velmi vážím a kterému vděčím za své dosavadní dovednosti. Na naší ZUŠce pracuji od roku 2006 jako učitelka klavírní hry, korepetitorka a od r.2010 i jako učitelka nového teoretického předmětu „klavírního semináře“. Mým pedagogickým cílem je vzbudit u žáků zájem o hudbu a klavírní hru, ráda bych, aby se hodiny klavíru žáčkům líbily, aby je bavily a aby děti získaly dobré základy klavírní hry a především pozitivní vztah k hraní! S žáky se účastníme soutěží, koncertů a pořádáme i mnoho netradičních a zajímavých třídních akcí – výlety, soustředění, „klavihrátky“ a spoustu dalších. Pokud chcete blíže nahlédnout do naší klavírní třídy, můžete nás navštívit na stránkách www.tmstrezina.estranky.cz a nebo přímo v naší učebně č.36! ☺ Na jiné koníčky, než je má práce a hra na klavír (která je i po dokončení studií stále mojí drogou), mi nezbývá příliš mnoho času, ale pokud se najde, běhám po horách – pěšky, běžky, i kolo...☺

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838