Lucie Johnová

H
Lucie Johnová
klavír
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


Učebna: budova Střezina
O mně:

Jako dítě jsem od svých sedmi let navštěvovala ZUŠ v Polici nad Metují u Mgr. Reginy Goslinské, která mě dovedla až k přijímacím zkouškám na Konzervatoř Pardubice. Na konzervatoři studuji u Mgr. Martiny Maixnerové a u Mgr. Jany Turkové. Zúčastnila jsem se několika státních i mezinárodních soutěží, výchovného koncertu s Filharmonií Pardubice, dále také několika kurzů s Mgr. Lukášem Michelem ArtD., prof. Alenou Vlasákovou, doc. MgA. Janem Jiraským Ph.D., Ludovicou Mosca a dalšími.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838