Karolína Petrůjová

H
Karolína Petrůjová
flétna
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


Učebna: budova Střezina

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838