Denisa Geislerová

H
Denisa Geislerová
flétna
Rozvrh hodin
Vyučované obory: hudba


O mně:

Věnuje se hudbě od dětství (pěvecký sbor Rolnička Praha, hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu). V roce 2014 se stala posluchačkou Pražské konzervatoře ve třídě profesora Jana Ostrého a Jany Ryškové. Od roku 2018 studuje také na Fakultě umění Ostravské univerzity ve třídě MgA. Anny Stavělové.

V průběhu studia se úspěšně zúčastnila několika národních a mezinárodních soutěží. Mezi její největší úspěchy patří například 2. cena v soutěži dřevěných dechových nástrojů ve Wroclawi, 2. místo na soutěži Flautiada v Bratislavě a 1. cena v soutěži Pardubické dechy.

Pravidelně koncertuje se symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře pod vedením Miriam Němcové a s ensemblem Prague Conservatory Modern. Několikrát se účastnila projektů Národního divadla s orchestrem ND. Vystupovala s Filmovou filharmonií pod taktovkou Chuheie Iwasakiho. V roce 2016 si zahrála v rámci projektu Čtyři kroky do nového světa s Českou studentskou filharmonií a dirigentem Marko Ivanovičem. Od roku 2015 pravidelně spolupracuje s Plzeňskou filharmonií.

V květnu roku 2018 uspořádala koncert s názvem Pocta klasikům, na kterém vystoupila mimo jiné sólově s doprovodem orchestru.

V témže roce se stala učitelkou flétny na ZUŠ Střezina v Hradci Králové, dále jako lektorka flétny působí také v Praze na škole ZŠ Parentes a v mezinárodní škole Thomas International School of music.

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838