Klub přátel výtvarného oboru, z.s.

KPVO zajišťuje a podporuje především ekonomicky a materiálně provoz výtvarného oboru. Podílí se na zajištění, organizaci a instalaci výstav. Ekonomicky podporuje krajinářské kurzy žáků VO a návštěvy galerií a muzeí.

Kontaktní osoba: Jan Slavíček

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838