Klub přátel hudebního oboru

KPHO - má za cíl podporu činnosti aktivních hudebních souborů a orchestrů i jednotlivých žáků ze ZUŠ Střezina. Podpora se týká přípravy a vystoupení žáků nad rámec běžné výuky (na mimoškolních soustředěních, veřejných akcích, účasti na republikových i mezinárodních soutěžích apod.), dále na mimořádné studijní akce typu natáčení žákovských CD, hudební exkurze, návštěva podnětných koncertů a seminářů apod.

Na čerpání příspěvků jsou stanovena přesná pravidla schválená Radou rodičů při KPHO. Nezastupitelná práce KPHO přináší dlouhodobě vynikající výsledky.
 
Kontaktní osoba: Radek Škeřík

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838