9. Absolvenstký koncert - klavír, klávesy

H
Hradec Králové
budova Střezina

Termín

4.5.2018
18.00

ZUŠ Střezina,
Hradec Králové, Luční 838